logo-svart
nova

Nova har ett stort fokus på välbefinnande och hållbarhet. Arbetet med att miljöcertifiera byggnaden är ett viktigt verktyg för att säkerställa detta. Nova har nu erhållit preliminär BREEAM-certifiering nivå Excellent för projekteringsskedet, vilket innebär att fastigheten lever upp till höga krav inom ett flertal områden så som energi, innemiljö, transporter och avfall.

– För våra hyresgäster är det positivt med ett miljöcertifierat hus, det säkerställer att fastigheten är utvecklad med fokus på låg driftskostnad och hälsosamma och trivsamma arbetsmiljöer för medarbetarna. Ett ambitiöst miljö- och hållbarhetsarbete är en självklarhet och certifieringen bidrar till att tydliggöra både NCC:s och hyresgästens ambitioner på det området, säger Andreas Lindelöf, chef NCC Property Development Stockholm.

EU-taxonomin ställer krav för en hållbar investering

En miljömässigt hållbar investering måste enligt EU-taxonomin uppfylla minst ett av 6 fastställda miljömål. För Novas del uppfylls miljömålet ”Begränsning av klimatförändringar”.

– Det är viktigt att vårt hållbarhetsarbete linjerar med EU-taxonomins krav på en hållbar investering. Dels visar det att vi arbetar i rätt riktning, dels efterfrågas det av våra kunder för att möjliggöra en grön finansiering. Dessutom kan vi bidra med kunskap och underlag till hyresgäster som ska rapportera enligt den nya EU-taxonomin. Det har därför varit avgörande att uppfylla miljömålet ”Begränsning av klimatförändringar” i utvecklingen av Nova, bland annat genom en hög energiprestanda, säger Andreas Lindelöf.

Full fart i utvecklingen av Nova

På byggprojektet har stomarbetena blivit klara och alla utvändiga arbeten med fasad och balkongmontage är färdigställda. I källaren och på våningsplanen pågår installationsarbeten med inkoppling av bland annat fläktaggregat. Parallellt pågår hyresgästanpassningar av restaurang och cafélokalerna. När Nova står färdigt kommer totalt cirka 10 000 kvadratmeter kontorsyta finnas att hyra, tillsammans med kvartersstadens breda serviceutbud och med närhet till parker och grönområden.

Vad är en BREEAM certifiering?

BREEAM är en metod för att utvärdera, kvalificera och certifiera att byggföretag bygger sina byggnader enligt hållbarhetskriterier. Det är den mest använda certifieringsmetoden i världen, och mer än en halv miljon projekt har certifierats i över femtio länder sedan starten för mer än 30 år sedan. Nyproducerade byggnader och byggnadens miljöprestanda bedöms inom ett antal olika områden, till exempel energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning och avfallshantering.

Linje

Relaterade nyheter

2023-05-04

NCC välkomnar flera nya hyresgäster till Järva Krog

Tillbaka till startsidan NCC har tecknat hyresavtal med två nya hyresgäster om totalt cirka 1 000 kvadratmeter kontorsyta i Nova och i intilliggande K11 i Järva Krog. I Nova har LINAK, som producerar elektriska linjära ställdonssystem, tecknat hyresavt...

Vill du veta mer om Nova?

Vi hjälper dig gärna!

KONTAKTPERSON FÖR UTHYRNING

Irene Öman

Irene Öman

Kundansvarig,
NCC Property Development

+ 46 72 519 01 98
Skicka mail